Felsökning Kontinuerlig Blinkande på en Goodman GCV9 Furnace

Ugnar , inklusive Goodman GCV9 , är oftast utrustade med en eller flera LED-lampor som fungerar som indikatorer på att ugnen är antingen fungerar normalt eller upplever ett fel. På grund av detta , en av de viktigaste delarna av felsökning din ugn , när det inte fungerar , är att observera om de LED-lampor lyser , blinkar eller mörkt och att veta v

Mer >