Home & Garden >> Hem Trädgård >> Home Repair & Maintenance >> Flood Skador >> Content

Hur man installerar en backup sump pumpsystem

Det är en Våroffer som vanligtvis följer ett kraftigt regn . Din källare blir översvämmade , vilket resulterar i kostsamma skador och förlust av egendom . Sumpen pumpar bort din källare av överflödigt vatten , men om din pump är på Fritz eller inte kan hålla upp , kanske du vill överväga ett system för säkerhetskopiering . Dessa steg kommer att hjälpa dig att installera en backup sump pumpsystem .
Vad du behöver Review Säkerhetskopiera sump pump ( batteri eller vattendrivna) Review Uppladdningsbart 12 - voltsbatteri
PVC sugröret Omdömen
Plast eller kopparrör
Utströmningsröret
VVS -kit ( tillval )
Instruktioner
Allmänt
1

Läs om olika typer av sumpen pumpar . Omdömen
2

Bestäm om du vill ha ett batteri eller vattendriven backup sump pumpsystem .
3 < p > Hitta en plats för säkerhetskopian sump pump .

vattendrivna modeller
4 < p > Mount modeller vattendrivna på en bjälke över din huvudsakliga sump pump och ansluta till den kommunala vattenförsörjningen . Installera batteridrivna modeller bredvid huvudpumpen och koppla till tryckledningen .
5

Använd plast eller kopparrör för att koppla in reserv sump pump till vattenförsörjningen .
< Br > 6

Sätt i PVC sugröret . Detta rör går till botten av din sump grop , vilket gör att hela gropen som ska tömmas .
7

Anslut tryckledningen till utsidan eller till den primära urladdning .
< Br > batteri Modeller
8

Ström upp batteriet och ansluta den till utloppsröret .
9 < p > Sätt i PVC sugröret . Detta rör går till botten av din sump grop , vilket gör att hela gropen som ska tömmas .
10

Anslut den till den primära utloppsröret .

från:http://hem.98905.com/home-repair-maintenance/flood-damage/1012133909.html

Copyright © Hem Trädgård All rights reserved.