Är Gnats Del av kompostering

? Svampmyggor kan vara en del av kompostering , men kan kontrolleras eller elimineras genom att följa några steg . Begrava alltid organiskt material , se hur våt komposten blir och lägga kaffesump ofta . Utfodring
Placering kök klipp i kompost ofta hjälpa till att kontrollera svampmyggor i hemmet .

Svampmyggor lever på fuktig , nedbrytning av organiskt material som sitter på ytan . För att hindra dem från att nå sin näringskälla , täcka kök klipp med jord varje gång de läggs till komposthögeneller linda in dem i ett lager av tidningar och begrava djupt i komposthögen .
Fukt

svampmyggor som en mest miljö . För att minska risken för att locka dem , hålla ett öga på fukthalten i komposthögen. Det måste vara fuktig men inte blöt ska fungera och förhindra insektsproblem.

Kaffesump

svampmyggor hatar kaffesump , men fruktflugor älskar dem . Placera kaffesump ovanpå jorden åtminstone en gång i veckan för att avskräcka mygg .
Fördelaktigt Nematoder
Skydda nyttiga nematoder från att frysa genom att placera kompost i en skyddad byggnad .

gynnsamma nematoder äter svamp gnat larver . För att använda denna kontrollåtgärd , lägga nyttiga nematoder till jord men tillåter flera veckor för denna syn på arbete . Addera