Safe Bentgrass ogräsbekämpning

Bentgrasses är cool - säsongen gräs med över 100 olika arter . Men också som en torva , kommer sannolikt att bli en invasiv ogräs eftersom det sprider sig snabbt i gräsmattor och andra landskapsområdenmed utlöpare bentgrass . En ekologisk ogräsbekämpning produkt är en säker strategi för att styra gräset . Identifiering

Användningen av majsglutenmjöl är en effektiv metod för att kontrollera bentgrass ogräs . Produkten är bland de säkraste herbicider , eftersom det är ofarligt för husdjur, människor och önskad vegetation , enligt David Mellor i " The Lawn Bibeln . "
Beskrivning

Majsglutenmjölerhålls genom bearbetning av majs till majssirapoch majsstärkelse . Produkten liknar ljusbruna korn eller gul måltid och är rik på protein . Med tanke på dess höga näringsinnehåll , är majsglutenmjöl används ofta som en källa till extra protein i djurfoder .
Action

Användningen av majsglutenmjöl fungerar som en före uppspirandet herbicid på ett antal ogräs , inklusive bentgrass , maskrosor, blodhirs , rävsvans , portlak , pilört och barnyard gräs. Produkten hämmar groning av ogräsfrön och håller dem från att gro . Addera