Kaliumföreningar för växter

Alla växter kräver mineral och icke - mineralnäringsämnen för optimal tillväxt . De icke - mineralnäringsämnen inkluderar vatten , väte och kol , medan mineralnäringsämnen är vidare indelade i makronäringsämnen , bestående av primära och sekundära näringsämnen och mikronäringsämnen . Kalium är ett av de tre primära näringsämnen som är nödvändiga för växtskydd och överlevnad . Kalium Sammansatta Källor

Källorna kalium för växter är få och begränsade , enligt University of Minnesota Extension . Dessa föreningar inkluderar kaliumnitrat , kaliumsulfat, kaliummagnesiumsulfat och kaliumklorid. Den största källan till kaliumklorid , den mest använda kaliumföreningi USA , erhålls från de underjordiska fyndigheter i Saskatchewan och västra USA . Kalium - magnesiumsulfat används vanligen när marken är också bristfällig i magnesium och är allmänt tillämpas på grödor som alfalfa , majs och korn planteras i sandjordar . Kaliumnitrat och kaliumsulfat är relativt dyrare än andra föreningar och därmed används mindre .

Funktioner av kalium

Kalium är viktigt för cirkulationen av näringsämnen, kolhydrater och vatten genom anläggningen . Det stimulerar tidig tillväxt i växten genom att förbättra vattenabsorption, ökar proteinnivåer och förbättrar motståndskraften mot infektioner och angrepp av skadegörare. Närings spelar en viktig roll i att hjälpa växter affär med stressfaktorer i omgivningen , till exempel höga och låga temperaturer och torka . Kalium reglerar hur stomates i växten som är direkt ansvariga för transpiration och absorption av koldioxid i fotosyntesen .

Optimala förutsättningar för Kalium Absorption

Växter som växer i väl luftad , fuktig jord med ett pH-värde på mellan svagt surt och neutralt är mest kapabla att absorbera hälsosamma nivåer av kalium . Varma jordar bidrar till att höja diffusion av näringsämnen i marken som i sin tur bidrar till att stödja kalium absorption genom rötterna . Jordar som är alltför fuktig har minskat syrenivåer som inte bara påverkar transpiration i rötterna men även kalium absorption .

Kaliumbrist Symtom

Växter som växer på sandjordar , och de bevattnade med vatten med höga nivåer av natrium, magnesium eller kalcium är mest benägna att kaliumbrist . Initiala symtom bryna löv marginaler på lägre blad och gula , randigt utseende i mitten bladyta . Lövverk förutsätter en övergripande ljusare grön färg . Som brist förvärras symptomen spridda över hela anläggningen . Addera