Guide till huset Flytta

Flytta från hus till hus kan vara en stressande situation . Processen kräver en hög grad av organisation och planering , med början månader innan själva flytten . Huset rörliga processen kräver också god journalföring . De rörliga kostnaderna kan vara avdragsgilla eller ersätts av en arbetsgivare . I båda fallen , noggranna register och dokumentation är nödvändiga för att styrka utgifterna . En stor del av processen innebär organisatoriska färdigheter som kan minska de fysiska insatser som krävs för att gå från hus till hus . Planera vad att flytta

Börja med att göra en inventering av din nuvarande hushålls -och personliga ägodelar . Detta är en möjlighet att sålla igenom dessa objekt och markera poster som inte värt att flytta till försäljning , donation eller bortskaffande . En planritning av det nya hemmet kommer att avgöra vilka objekt du behöver flytta . Glöm inte att samla alla objekt som lagras i bankfack eller hyra lagring . Markera alla värdefulla föremål för särskild förpackning eller transport .
Fyll i pappersarbete

Fyll adressändring former för posten samt alla tidskrifter, organisationer eller grupper du regelbundet tar emot post från . Fyll i en adressändring formulär för Internal Revenue Service , social trygghet och andra ämbetsverk du handskas med . Schemaskiljdatum för eventuella verktyg för att sammanfalla med flytten . Addera Samla Dokument

Begär överföringar av professionella poster till liknande tjänster i närheten av din nya plats . Detta inkluderar journaler , inklusive tandläkare och optiker, samt jurister , veterinärer eller någon annan professionell du har behandlat . I de flesta fall krävs en undertecknad skriftlig begäran om överföring .
Ladda upp

Rekrytera så många vänner och släktingar som möjligt för själva flyttdagen . Kontrollera flaket för läckor eller andra uppenbara defekter innan du hyr bilen . Håll områden från ett rum i huset märks och tillsammans så att de hamnar i rätt rum på den nya platsen . Placera tunga möbler och vitvaror på golvet på släpvagnen eller flaket med lådor och lättare föremål på toppen . Addera