Brandlarmanläggning Instruktioner

Brandlarm är utformade för att upptäcka snabba temperaturökningar under ett hus . Till skillnad från en brandvarnare , som upptäcker spår av skadliga kemikalier som vanligtvis förekommer i rök , brandlarm är utrustade med små värmesensorer . Installera din egen brandlarm är snabbt och enkelt . Även om du redan har brandvarnare , lägga ett brandlarm bara stärker ditt hem försvar mot eventuella bränder .
Vad du behöver Omdömen Liten borr
skruvmejsel
br Instruktioner <> 1

Ta bort metallfästetfrån brandlarm förpackningar och samla skruvarna den kom med .
2

Borra fästet till det avsedda området brandlarmet . Ta inte bort skruvarna , men se till att det är en perfekt passform . Fästet håller larmet på plats .
3

Fäst brandlarmet till metallen montera med hjälp av skruvmejsel och inriktningsplatserna .
4

Testa larmet. De flesta enheter har en " Test" som kan förmedla funktionalitet larmet . Vissa brandlarmsystem kan kräva ytterligare tester . Se instruktionerna som medföljer brandlarm enheten för korrekt testförfaranden .