Hur man öppnar en Brinks Fire Safe

En Brinks brandsäker använder en dual - låssystem som består av en nyckel och en numerisk kombination . För att öppna kassaskåpet , måste du låsa upp kombinationen ett specifikt sätt , använd sedan knappen . Instruktioner
1

Clear Kombinationen -lock tumlare genom att vrida ratten medurs flera gånger . Ställ in ratten på 0 .
2

Vrid ratten medurs fullt fyra gånger , och stanna på det första numret för kombinationen lås på den femte vridning på ratten .

3

Vrid ratten moturs helt två gånger , och stanna på den andra kombinations numret på den tredje rotationen .
4

Vrid ratten medurs en gång förbi den tredje kombinationsnummer, och stannar vid numret för andra gången.
5

Vrid ratten moturs till fjärde kombinationsnummer. Sätt i nyckeln och vrid medurs för att låsa upp kassaskåpet. Addera