Hur Koppla ett hemlarm I huvud nätaggregat

Ett ​​hem larmsystem är inte en ofelbar enhet . Även om systemet kan vara användbart för att ge din familj med varning om att faran är på gång , kan systemet även plocka upp ett falskt alarm och börjar pipa utan någon uppenbar anledning . Om du inte längre vill att ditt system ska fungera , måste du slår ner den helt . De flesta hem larmsystem använder el som levereras till hemmet och ett backup batteri . Instruktioner
1

Hitta huvudsäkerhetspanelrutan . Detta är vanligtvis en metallåda som ligger i ett säkert område , till exempel en källare krypgrund eller garderob .
2

Öppna huvudsäkerhetspanelrutan . Hitta säkerhetssystemet transformator ( som liknar en AC -adapter och reservbatteriet ) . Backupbatteriet är vanligtvis en 12 - volts batteri ; det är en svart låda med röda och svarta kablarna som leder in i den. Addera 3

Dra ur transformatorn . Ta bort kablarna från reservbatteriet . Addera