Så här testar en skum Deluge sprinklersystem

Deluge sprinklersystem är anmärkningsvärda för sin brist på en värmedetekteringssystem, vilket lämnar de sprinklers öppet och synligt . I stället för start vid värmesensornaktiveras , använder systemet en annan triggenhet , till exempel en rökdetektor , brandlarm eller annan manuell anordning . Vad bra, har en störtflod systemet utan tillsatt tryck. Skum system som inte använder vatten , ofta specifikt används i områden med en möjlighet till hög - challenge bränder , som de som orsakas av brandfarliga vätskor . Instruktioner
1

Leta utlösningsmekanismenför sprinklersystemet . Eftersom deluge sprinkler saknar en värmesensor, har systemet vanligtvis en utlösningsmekanism, manuell eller automatisk . Fastställande av utlösningsmekanismenför systemet måste göras innan de utför något test .
2

Aktivera den utlösande systemet . Vanliga utlösande faktorer rökdetektorer , värmedetektorer , optiska flamdetektorer och manuell - pull brandlarm . För manuella system helt enkelt dra larmet eller vända strössel på . För automatiska system använder en liten låga eller källa av rök ( inte en cigarett ) nära detektorn att lura systemet i aktiverande . Addera 3

Observera systemet som den aktiverar . Kontrollera att var och en av sprinkler fungerar och att skummet sprider tillräckligt i hela området . Addera