Home & Garden >> Hem Trädgård >> Home Repair & Maintenance >> Arbeta med entreprenörer >> Content

Ställa in Elektriska verktyg för konstruktion besättningar

Inte mycket får byggas utan el . Innan en byggarbetsplats är tillfrågade och rensas , avsättningar behöver göras för elkraft . Kraven i bostäder och anläggningsmaskiner spänning och belastning diktera ett samarbete mellan generalentreprenören , en elinstallatör som specialiserat sig på tillfälliga arbetsplatsen makt och det lokala elbolaget . Säkerhetsföreskrifter och de olika strömkraven för de olika konstruktions avslut på plats måste också beaktas . Instruktioner
Nyttoeffekt
1

Bestäm vilken elektrisk kraftkälla är att föredra . El för byggarbetsplatser jobb tillhandahålls av en hookup till det lokala energibolaget som levererar ström till tillfälliga elektriska paneler installerade på plats eller genom att gasdrivna generatorer .
2

Tänk på vad som kan gå fel . Tillfällig kraft presenteras en rad utmaningar inte presentera när man arbetar med en installerad permanent ström . Användningen av långa förlängningssladdar till elverktyg och maskiner kan leda till överbelastning , bränna och stötar , särskilt under våta förhållanden . Tillfälliga strömpaneleroch kablar skall vara tydligt markerade och alla yrken som arbetar på platsen måste vara medvetna om deras placering och medvetna om alla risker . Addera 3

Rådgör med en elinstallatör . Många entreprenörer under specialiserade på plats makt för konstruktion besättningar . För att uppskatta den totala belastningen , ta hänsyn till storleken på projektet och samråda med generalentreprenören för att avgöra vilken typ av utrustning på plats kräver elektrisk ström . Se till att strömkraven för alla yrken som är involverade i den totala projekttiden är listat i beräkningsbelastningen. Ta med ett förbehåll för okända lastkrav som kan uppstå .
4

Pre - planen med det lokala energi . Skicka in en tillfällig effekt belastning sammanfattning och få energibolagets godkännande , planer och scheman för att leverera el .
Generator Ström
5

Använd generatorer på platser en betydande avstånd från befintliga elektriska verktyg.
6

Bestäm storleken på generatorerna behövs baserat på belastningskraven på webbplatsen. Vidta åtgärder i förväg för att hyra generatorer och nödvändiga distributionspaneler.
7

Tänk bränslebehov för generatorer och logistiken för att erhålla och lagra tillräcklig bränsletillförsel .
8

Vara medvetna om den unika miljön på en byggarbetsplats kontra användning av generatorer vid andra applikationer . Kraftkablar och kontakter måste vara kraftiga och väderbeständig . Alla ledningar som ger ström till handverktyg och maskiner bör skyddas med jordfel brytare för att minimera stötar från vatten eller om en kabel råkar skära . Addera

från:http://hem.98905.com/home-repair-maintenance/working-contractors/1012015605.html

Copyright © Hem Trädgård All rights reserved.