Hur man gör en Strumpbyxor Tak De- Icer

När isen börjar bildas på ditt tak , det är bara ett problem som väntar på att hända om du inte vidta några åtgärder för att råda bot på det . På vissa tak , utgör vikten på isen ett strukturellt problem , och den andra en is dammen former och så småningom leder till vatten inne i huset . För att undvika huvudvärk och ökade kostnader senare, vidta förebyggande åtgärder för att smälta en del av isen innan det blir ett problem. Du kan avisa ditt tak med några gamla strumpbyxor och en gemensam avisningsmedel . Instruktioner
1

Fyll en strumpbyxor ben med kalciumklorid - CaCl2 - . Is smältenhet från din lokala järnaffär
2

Knyt bort den övre delen av strumpbyxor med en stram knut. Fördubbla knut att ytterligare säkra det . Addera 3

Lägg den fyllda strumpbyxor på ditt tak så det är på toppen av någon is dammar och något överhäng rännstenen . Den strumpbyxor ska smälta en kanal in i is och snö för att låta vattnet rinna av på ett säkert sätt .
4

Låt strumpbyxor på taket tills isen har smält underifrån , sedan flytta den till en ny plats om det fortfarande kalciumklorid kvar i slangen .
5

Fyll strumpbyxor med mer kalciumklorid och upprepa processen om det fortfarande finns områden som behöver avisning .