Crawl Space Insula Problem

krypgrund isolering kommer att ge ett mer bekvämt boende , men det kan också innebära problem för husägare . Hög luftfuktighet , direkt exponering för vatten , gnagare och felaktig installation kan alla leda till en försämring i isoleringen och det skydd det ger . En undersökning av potentiella problem kan hjälpa husägare med korrekt installation och löpande underhåll . Fukt

Fukt är fiende till isolering och kan leda till problem som mögel , mögel och erosion av produkten . Fukt kan orsakas av hög luftfuktighet i krypgrund eller direkt exponering för vatten . Direkt kontakt med vatten kan uppstå när öppna krypgrunder utsätta isolering blåser regn eller översvämningar . Omsluter krypgrund , applicera ett vattenskyddsbarriär, installera en pump översvämning eller ventilation kan bidra till att minska krypfuktproblem.

Installationsproblem

Problem med krypgrund isolering kan börja med felaktiga metoder eller använder fel typ av isolering installation . För ventilerade krypgrunder , bör isoleringen installeras på yttre murar , mellan golvbjälkarna och runt vattenledningar och luftventiler . Isolering för en oventilerade krypgrund bör tillämpas på yttre murar . Standard glasfiber isolering med uppbackning kan behålla fukt och är känsliga för mögel och mjöldagg problem , vilket gör det olämpligt för krypprojekt. Filt eller spray skumisolering med en fuktspärr inslag kommer att lösa detta problem .