Skaffa Amp avläsningar på en Keithley Multimeter

Multi , inklusive de som gjorts av Keithley , är utformade för att mäta olika parametrar för en elektrisk ström i en krets , inklusive spänning och ampere . Du kan konfigurera en Keithley multimeter för att upptäcka den strömstyrka som flyter genom en krets . Eftersom strömstyrkan är ett mått på strömmen i kretsen , kommer du att använda de aktuella inställningarna på mätaren . Om du inte har sonderna är anslutna till rätt plintar på mätaren , kommer du inte att kunna få de avläsningar som du behöver . Inställningarna och sonderna både måste vara korrekt konfigurerad . Instruktioner
1

Anslut en sond i " Amp " terminal på multimetern . Sätt i den andra sonden i terminalen strax ovanför Amp terminalen . För att mäta ström måste sonderna vara ansluten till fram terminalerna , och omkopplaren måste ställas in för att använda de främre terminalerna .
2

Tryck på funktionstangenten för att läsa som du vill ta . Tryck " F3 " likström strömstyrka . Tryck på " F4 " växelström strömstyrka . Addera 3

Tryck ledningarna till två lämpliga punkter på kretsen . Till exempel, om du testar förstärkarna på en DC-krets trycker en ledning till den positiva sidan av batteriet och den andra ledningen till den negativa sidan medan kretsen är under belastning . Läs ampere på multimetern skärmen . Addera