Felsökning av en GE Microwave modell Jes1231

GE JES1231 mikrovågsugn har vissa tillagningsfunktioner som inte kommer att utföra om du inte ställer in dem på rätt sätt . Några vanliga problem med enheten är relaterade till elektricitet . Orsaken till ett problem kan oftast identifieras med grundläggande felsökning . När du hittar källan till problemet , kan du vanligtvis lösa det genom att fortsätta felsökningen . Instruktioner
1

Kontrollera säkringsskåpet eller brytare i ditt hem om mikrovågsugnen har ingen makt . Byt ut säkringar . Återställ alla kretsar som har löst ut .
2

Koppla ur mikrovågsugnen och koppla in den igen om det fanns en ny strömstöt . Detta återställer enheten . Addera 3

Öppna mikrovågsugn luckan och stänga den ordentligt om kontrollpanelen tänds men ugnen startar inte . Dörren kan inte ha varit helt stängd .
4

Tryck på " Clear /Off" -knappen om ugnen inte startar . En tidigare val kanske inte har ställts in.
5

Ange maten vikt om du använder " Auto Defrost " -läge . Detta läge startar inte om du inte anger en vikt .
6

Ange en typ mat om du använder " Värma " eller " Snacks " -läge . Dessa matlagning lägen startar inte om du inte väljer en typ mat . Addera