Felsökning av en Bosch diskmaskin Med regelbunden tvätt Blinkande

Bosch diskmaskin har en sex - knappen på kontrollpanelen som visar de olika cykelalternativunder en rengöringscykeloch blinkar för att indikera den sista cykeln före avbrottet . Lampan bredvid den sista cykeln blinkar när strömknappentrycks , vilket gör att du kan välja en ny cykel alternativ eller fortsätta den sista cykeln för att slutföra rengöringen . När du valt de diskmaskin startar om och automatiskt stängs av när hela cykeln har gjort sitt . Detta är vad du behöver
flytande diskmedel
Visa fler Instruktioner
1

Tryck på "Start " på framsidan av diskmaskinens kontrollpanel i tre sekunder tills timern blinkar på apparatens skärm .
2

Dra diskmaskinen dörren öppen efter diskmaskin avlopp , vilket tar ungefär en minut att slutföra .

3

Tryck på " On /Off " att avbryta den tidigare rengöringscykeln och dra ner luckan tills den ligger horisontellt .
4

Peka tvättmedels lockets för att öppna diskmedelsområdet. Häll 3 matskedar tvättmedel i tvättmedelsfacketför hårt vatten , eller häll 1,75-1 matsked diskmedel i facket för medelstora till mjukt vatten .
5

Skjut tvättmedel täcka ner för att stänga den , och driva diskmaskinen dörren upp för att låsa den på plats .
6

Tryck " On /Off " att slå på brickan och tryck " Normal . " Tryck på " Start" att påbörja den nya diskmaskinen cykeln . Addera