Hur länge kan du Store Lawn Seed

? Gräsfrön är en levande organism som reagerar på värme , ljus och fukt oavsett var det är . Det kan säkert lagras i minst ett år om ideala förhållanden upprätthålls , enligt State University Oregon . Grobarhetsprov

Gräs utsädesproducenter utför grobarhetsprov på fröet att bestämma hastigheten för dess livskraft . Priser är listade på förpackningen och gäller för ett år , så länge som fröet har förvarats under rätt förhållanden . Ju högre hastighet , desto bättre utsäde s grobarhet utsikter .

Faktorer

Hur lång gräsmatta , eller gräs , frön kan lagras samtidigt som dess grobarheten bestäms av flera faktorer som påverkar dess hållbarhet . Det bör helst förvaras i en sval, torr plats helt fri från värme och ljus . För varje år fröet lagras , minskar sin grobarhet potential från 10 till 25 procent . Addera ditt Överväganden

Hur gräsfrö skördas spelar också en roll i sin långsiktiga lönsamhet potential . Frön skördas i torra områden som får lite regn är mer benägna att börja deras lagrings liv i bättre form än frön som skördats i en fuktig miljö . Addera