Lägga till en tabell Leaf

Ett ​​matbord med extra blad gör att du kan hålla en tabell liten för dagligt bruk och sedan lägga till ytterligare blad eller två när du behöver för att ge plats mer folk . Vissa matbord ger inre lagring för löv inne i tabellen , medan andra tabeller kräver att du förvara bladen på annat håll tills du behöver använda dem . Lägg till en tabell blad till ett matbord för att göra tabellen större för en särskild middags tillfälle . Instruktioner
1

Lossa eventuella låsmekanismer på undersidan av bordet så att du kan dra tabellen isär . Tabeller låser ofta med spännen eller klamrar .
2

Stå vid ena änden av bordet och be en assistent att stå i den andra änden av bordet . Ta tag i varje ände av bordet och dra bort från mitten av bordet för att dra tabellen isär . Fortsätt att dra tabellen isär tills du skapar ett utrymme stort nog för att passa tabellen blad ( eller blad ) . Addera 3

Placera bords blad ( eller blad ) i det utrymme som du skapade i mitten av bordet . I allmänhet , kommer insidan av detta utrymme har styrelser som spänner det utrymme där du anger varje bord blad . Du kan också hitta pinnar och hål där varje bord blad passar väl in i utrymmet .
4

Skjut varje ände av bordet tillbaka mot centrum fram till bordet och bladen röra och det finns inget mer utrymme mellan bladen och bordet .
5

Fäst låsmekanismerna på undersidan av bordet för att låsa bladen på plats .
6

Ställ större bord för middag . Addera