Total 495 -Hem & Trädgård FirstPage PreviousPage NextPage LastPage CurrentPage:1/10 50-Hem & Trädgård/Page Goto:
Vit Skala Sjukdomar på växter

Vågar är mycket små växtskadegörare med ett brett spektrum av värdorganismer som omfattar prydnadsbuskar och skugga och fruktträd . Insekterna hemsöka de lövverk, kvistar stjälkar och frukter av drabbade träd och livnär sig på sav . Mjuka skalor som har ett bomullsliknandeeller vaxartad beläggning på sina kroppar och bepansrade skalor har en hård ,

Mer >