Brown Löv på en Live Oak Tree

Live ek ( Quercus virginiana ) är en 65- till 85 - fot högt träd med en spridningsväxtsätt. Trädet är bland de tyngsta lövträd . De lövfällande bladen är 2 till 5 inches lång och mörkgrönt . En svamp orsakar sjukdoms lövverk att vissna och brunt .
Identification

Live ekar är känsliga för ekvissnesjuka sjukdom eller levande ek nedgång . Förenta staternas Department of Agriculture nämner sjukdomen som bland de allvarligaste trädsjukdomar i landet . Ekvissnesjuka orsakas av Ceratocystis fagacearum .
Skador

De första symptomen på sjukdomen inkluderar gulfärgning av vener som gradvis blir bruna och faller . Med avlövning börjar trädkronor för tunn . Drabbade träd vissna och dö snabbt eller långsamt och fullständigt minska under en period på 1-6 månader . Sjukdomen sprider sig till friska träd via rötterna eller genom insekter som sap skalbaggar .
Ledning

Det finns ingen fungicid kontroll för sjukdomen . Vidta förebyggande åtgärder som att undvika skador på rötter och bark . Ta bort infekterade träd helt med rötterna och kasta ved med att lätta . Undvik att förvara smittade träd trä nära friska träd .