Den bästa Bekämpningsmedel för japanska Skalbaggar i Vinrankor

Växande vinrankor kräver kunskap om vinstockar - Tending tekniker och noggrann uppmärksamhet på fukt , ljus och luftcirkulation runt växterna . Vinrankor ta upp till tre år att etablera sig . Vinrankor är föremål för angrepp av en rad insekter , däribland japanska skalbaggar som livnär sig på blad och druvor . Odlare kan välja mellan kulturella metoder , fysikaliska metoder eller bekämpningsmedel för kontroll av japanska skalbaggar på sina vinrankor . Karbaryl

Karbaryl är ett brett spektrum insektsmedel i karbamat familjen . Det används mot över 100 arter av insekter på fruktträd, prydnadsväxter, träd skugga och andra grödor . Karbaryl fungerar på magen hos insekten eller genom absorption genom direkt kontakt , enligt Cornell University webbplats. Karbaryl är en måttligt giftigt insektsmedel som ska användas med omsorg och kan orsaka mindre hud -och ögonirritation på användaren . Karbaryl rester bara varar en kort tid . Tyvärr kan karbaryl döda nyttiga insekter samt riktade insekter , till exempel japanska skalbaggar .
Malation

Malation är en organisk fosfatförening som används mot en rad olika insekter som angriper fruktträd , landskapsväxter, buskar och grönsaker samt för myggkontroll. Det fungerar genom att påverka nervsystemet hos insekten , som hämmar kemiska signaler inom dess kropp. Malation degraderar mycket snabbt i jord . Det är mycket giftigt för fåglar och vattenlevande organismer och bör endast användas i enlighet med etikett riktningar .
Permetrin

Permetrin är konstgjorda pyretroidinsekticid , liknande till den naturliga pesticde pyretrum görs från chrysanthemum planta. Det verkar genom att paralysera nervsystemet hos insekten när den äter besprutade vinrankor eller vid direkt kontakt med föreningen . Den bryter ner snabbt i jord och har låg till måttlig toxicitet hos människor . Men det är mycket giftigt för fisk och bin och bör användas försiktigt och endast i enlighet med etikett riktningar , enligt National Bekämpningsmedel Telecommunication Network webbplats .
Neem

Neem är en botanisk bekämpningsmedel görs från Nimträd , Azadiracta indica . Använts i århundraden i öst för läkemedel , kosmetika och insektsdödande medel , är Neem extrakt nu allmänt används i organiska bekämpningsmedel som skydd mot insekter , såsom japanska skalbaggar , med den minsta mängden av toxiska effekter på miljön . Den aktiva substansen i Neem extrakt , Azadiraktin stoppar skalbaggar från utfodring och avskräcker dem från att lägga ägg på behandlade ytor . Neem inte kvar på växter och kan kräva flera ansökningar för att vara effektiva . Det är relativt icke - toxiska för djurlivet och bryts ner snabbt i jord , vatten och solljus . Addera