Problem med Double Impatiens

Impatiens betygsätta högst i popularitet när det gäller sängkläder växter som odlas i USA , enligt Iowa State University Extension . Trädgårdsmästare har flera val i sorter av dubbla Impatiens . Sorter inkluderar Impatiens Wallerana " Fiesta ", Impatiens hawkeri , Impatiens sultanii och Impatiens balsamina . Många problem i samband med växande dubbla Impatiens beror på felaktig plantering och skötsel . Pest och sjukdomsproblemuppstå när odlingsförhållandena är dåliga . Korrekt växtförhållanden

Beroende på sort , dubbla Impatiens genomsnitt 18 inches tall , med blommor upp till 2 inches i diameter . Lämpliga betingelser växande är absolut nödvändigt för växter att förbli frisk och problemfri . Impatiens tolerera delvis soligt till full skugga miljöer . När planterade i full skugga , växter växer leggier och producera färre blommor . Växa i jordar som är fuktiga och dränerar väl . När den odlas i fuktig, nondraining platser , dubbel impatiens har en tendens att utveckla problem med skadedjur och sjukdomar . Vid plantering bör trädgårdsmästare anser att Impatiens har en spridning på upp till 2 meter . Korrekt avstånd medger tillräcklig luftcirkulation , skära ner på skadedjur och sjukdomar problem . Utomhus växter behöver vatten 1-2 gånger i veckan . Skölj container impatiens när toppen av jorden känns torr. Addera Mjöldagg Fungus

Dubbla impatiens växter är mottagliga för angrepp av svampsjukdomen mjöldagg. När markförhållandena är våta , är luftcirkulationen dålig och nätterna är svala , villkoret är mest problematiska . Symptomen visar som ett vitt pulver som täcker växten. Svampen ändrar småningom gråaktiga att sola . Blad och blommor lider missbildning , curling och släppa i förtid . Tillåt tillräckligt avstånd mellan flera anläggningar och minska våta markförhållanden för att minska känsligheten . Inte overwater eller overfertilize impatiens växter. Behandla problemet med ett svampmedel , efter etikett riktningar . Utbredd angrepp , särskilt sent under växtsäsongen , är behandlingsbart . Gräv upp , väska och förstöra infekterade plantor . Addera Bladlöss Skada

Bladlöss är små insekter som ibland infektera och skada dubbla Impatiens . Insekten borrar bladverk och ny tillväxt med sin mun . Den fortsätter sedan för att suga ut viktiga näringsämnen från anläggningen. Växter visar insektsskador genom snedvridning av blommor och blad . De bladlöss utgör vanligen i viktgrupper på infekterade delar av växten. I stora angrepp , de svartfärgade, sotiga mögelsvamp former . Bladlöss avsöndrar honungsdagg , som droppar på bladen. Den sotiga mögel fäster till de sappy sekret . Trädgårdsmästare måste först behandla bladlöss problem att erövra sotiga mögel problem . Spraya anläggningen med en bladlus - dödande insekts säkra för användning på Impatiens och följ alla riktningar . Spraya bladverket med vatten för att avlägsna den sotiga mögel .
Whitefly Skada

Whiteflies är ibland problematiskt att dubbla Impatiens växter . De små , ​​flygande insekter är vita och suga anläggningens näringsämnen . Utomhus angrepp är mer av ett problem i varmare delar av landet . Krukväxter är känsliga året runt . Växter skadas med gulfärgning eller molted bladverk och ibland dör . Identifiera insekterna genom att flytta Impatiens lövverk . Om små insekter börja flyga runt när anläggningen är rörd , har du whitefly problem . Döda insekter med en Impatiens säker insektsmedel, efter riktningar . Addera