Hur långt efter att du så vete ska du se det Break the Surface

? Corn uppkomst innebär att plantan är coleoptile når jordytan innan de inre bladen växa fram, enligt Purdue University Institutionen för agronomi . Purdue University Extension varnar för att på grund av de längre livskraft perioder av moderna hybrider , variabilitet i uppkomsten tiden har ökat . Tid

Corn plantor behöver 100 till 125 växande graddagar ( värme enheter beräknat utifrån den dagliga temperaturen ) att dyka upp , enligt Purdue University Extension . I varma jordar , kan uppkomst ta så få som fem till sju dagar , medan kall jord uppkomst kan kräva fyra veckor att inträffa .
Temperatur

Majs kräver marktemperaturer åtminstone 50 grader F och tillräckligt med vatten och ljus för groning sker. Den Iowa State University Agronomy Extension tyder på att majs behöver en konstant jordtemperatur på 86 grader F för optimal uppkomst .

Påverkande faktorer

Emergence kan påverkas negativt med häftiga marktemperaturer, kallt temperaturstress , jordytan skorpbildning , mättade och kompakterade jordar , som frön planteras för djupt , och fördärv , enligt Purdue University Extension . Förlängningen varnar vidare att kylning skada - absorption av och exponering för kyla regn och smältande snö - . Förseningar uppkomst och kan döda plantor Addera