Framgångsrika ekologiska grönsaker

Målen för ekologiskt jordbruk är att främja den biologiska mångfalden med hjälp av trädgårdsarbete metoder som förbättrar ekologisk harmoni med det yttersta målet för optimalt upprätthålla hela samhället - från jord, växter och djur , till människan , enligt National Organic Standard Board . Grundläggande principer

att framgångsrikt höja ekologiska grönsaker , du kan inte bara följa en uppsättning regler . Snarare måste du förstå detta trädgårdsarbete system som sätter högre värde på långsiktig gröda stabilitet än kortsiktiga maximal produktion . Två områden som skiljer ekologiskt från konventionellt jordbruk finns metoder för markens gödsling och bekämpning av skadedjur .
Markhantering

Det första steget till en framgångsrik ekologisk grönsaksodling är frisk , bördig jord . Ett vanligt talesätt av organiska trädgårdsmästare är " mata jorden , inte växten , " vilket innebär att skapa tillräckliga näringsreserveri marken för att mata odla köksväxter . Organiska trädgårdsmästare gör detta genom att lägga till rikliga mängder organiskt material , såsom växt-och djurgödsel, kompost och kalk , till jorden .
Skadedjursbekämpning

framgångsrika organiska skadedjursbekämpning är en dubbel process . Först , växtsjukdomsresistentasorter och grönsaker som lider lite skador från skadegörare såsom rödbetor, mangold , lök, ärtor , spenat , sötpotatis och rovor . Om grönsaker lider ett angrepp , organiska kontroller är tillgängliga, inklusive rotenon , pyretrum , Neem , kaolin och varma pepparsprej . Addera