Skalbaggar Killing en Cherry Tree

körsbärsträdtillhör rosen familjen och är hemma i Medelhavsområdet . Frukten är i stort sett klassas som söt eller syrlig . Söta körsbärsträd växer 30 till 40 meter hög medan syrliga körsbärsträd har en mogen höjd av 15 till 20 meter . Träden kommer sannolikt att dö av en skalbagge angrepp . Identifiering

Cherry tree är känsliga för angrepp från shothole mott . Pest är en mycket liten , rödaktigt svart, 1/10 tum lång skalbagge. Kulan formade insekt är ett vanligt skadedjur på ett antal löv frukt och nötter träd .

Skada

Shothole borrar skapa tunnlar i bark och ved av angripna träd som de äter . Denna utfodring försvagar träd och grenar . Nyplanterade träd är mest mottagliga för skadedjur . Träd som växer dåligt eller redan lider stress är också mer benägna att angrepp . Svår angrepp dödar trädet . De ingångshål i barken utsöndrar klart färgad sav .
Ledning

Behåll träd hälsa med tillräckligt med vatten och gödning . Rentvå stammarna av yngre träd för att skydda dem mot solbränna . Det är bäst att genast ta bort och förstöra alla angripna träd områden . Ta allvarligt angripna träd helt. Det finns inga rekommenderade insektsmedel för skadedjur . Addera