En Vattenmelon Vine Turning Gul

vattenmelon, en varm - säsong grönsak som kommer i seedade och kärnfria sorter , växer på spretiga vinstockar som trivs i områden med en lång växtsäsong. Den rekommenderade tiden för att plantera frön är efter den sista frosten . En svampinfektion orsakar vinstockar att gulna. Identifiering

Vattenmelon är mottagliga för Fusarium vissnesjuka , en allvarlig sjukdom som orsakas av Fusarium oxysporum f. sp niveum , även kallad FON . Den patogen är strikt värd specifik och infekterar endast vattenmeloner . Svampen kvar i jorden under längre perioder .
Skador

Sjukdomen börjar med vissnande i bara vissa områden . Svampen täpper det vaskulära eller vattenförande vävnader i vinstocken . Detta leder till att alla symptom relaterade till vattenbrist bland gulnande , vissnande , bryna och slutligen död av anläggningen . Rötter visas utåt vita och friska , men tvärsnitts inspektion avslöjar missfärgning
Kontroll

Sjukdomen är svår att kontrollera. ; förebyggande är bland de bästa praxis . Rotera grödor för att sprida svampsporer i jorden och minska symtomen . Fumigating jorden före plantering minskar risken för infektion . Skaffa friska transplantationer från tillförlitliga källor . Addera