Home & Garden >> Hem Trädgård >> Landscaping & Outdoor Building >> Yard Underhåll >> Content

Hur en Gräsklippare Tändning Works

Som med alla fordon med en förbränningsmotor , behöver din gräsklippare ett tändsystem för att starta och underhålla sin löpande verksamhet . Detta innebär samordning av en rad olika enheter som de hänför sig till elektrisk laddning , gnistor och bränsle . Identifiering

flesta gräsklippare använder idag en fyrtaktsmotor som kräver en elektronisk tändning . Tändningen avser en rad mekanismer som i slutändan gör att motorn går . Denna funktion är beroende av reläet av en elektrisk laddning .
Funktioner

elektriska laddningen initieras av batteriet i din gräsklippare när du vrider på nyckeln . Denna avgift därefter skickas till tändstiftet som, vilket antyds av dess namn , skapar en gnista . Gnistan måste då vara tillräckligt lång för att antända blandningen av luft och bränsle som finns i cylindrarna i klipparens motor .

Effekter

När bränslet - luftblandningen antänds sker förbränningsprocessen att starta motorn. Men tändstiftet behöver hålla generera gnistor i rätt intervall för varje cylinder . Om detta inte sker i dessa intervaller , då du kommer att ha problem med motordrift. Addera

från:http://hem.98905.com/landscaping-outdoor-building/yard-maintenance/1012098191.html

Copyright © Hem Trädgård All rights reserved.