Kan du installera en pool eller spa i källaren

Frågan är inte om du kan installera en pool eller spa i källaren - det är om du vill ta itu med konsekvenserna . Vattnet medför risker för både människor och strukturer . Den extra fukt och vatten avdunstning från en pool eller spa kräver extra ventilation - en ersättning som inte alla är beredda på . Dra i en expert bidrar till att du planerar för en pool eller spa klokt . Säkerhet

Djupt vatten inne i ett hem utgör en drunkningsrisk, speciellt när små barn har tillgång till spa eller poolen . De flesta län och stad reglering koder kräver en barriär runt badtunnor och pooler , speciellt om vattennivån är över 2 meter djup . I källaren bör vattnet göras oåtkomliga med en låst dörr. Helst ska dörren också ha ett larm som varnar dig när dörren öppnas. Förutom att drunkna risker , pooler och spa leda vatten stänk på golvet . Vatten kvar på golvet kan orsaka en fallande fara eller kan skada golv. Installera vattenresistentgolv runt poolen eller spa för att undvika skador . Lägg ner gummimattor för att förhindra fallolyckor .
Fuktskade

Förångningstemperatur vatten från en pool eller spa ökar källaren s fuktighetsnivå. Vattnet och lagt fukt lämnar fukt på väggar , fönster, fixturer, värmeledningar och allt annat runt omkring . Den ökade mängden fukt kan orsaka mögel eller fuktskador .
Kampen Luftfuktighet

Öka ventilationen i källaren tar bort fukt . Ventilation med luftflöde tvingar vattnet i källaren luften ur hemmet . Central luftkonditionering och värme från en ugn avlägsna en del fuktighet, men inte helt. En utblåsningsfläktär till hjälp för att ventilera en del av luften till utsidan av hemmet. Installera ett mekaniskt ventilationssystem i källaren hjälper till att kontinuerligt flytta insidan luften ut och uteluften i.

Resurser

Kontakta staden regeringen för en lista med regler om pooler och spa . Agera i enlighet med dessa regler för att säkerställa säkerhet och skydd mot stämningar . Rådgör med en entreprenör som har erfarenhet av installation inomhus pooler och spa . Han skall ge dig råd om hur du installerar den och kan rekommendera lämpliga ventilationssystem . Addera