En guide till High Desert Landskapsplanering

På grund av kostnaderna för vatten , både monetärt och miljömässigt , har många städer och kommuner inom höga ökenområden uppmuntrade sina invånare att anställa lågvatten eller xeric landskapsarkitektur tekniker på deras trädgårdar och gräsmattor . Resultaten ger lägre vattenräkningaroch tilltalande , låga underhålls landskap. Mikroklimat

Landskapsarkitekter gå över din gård och utvärdera lutning , grad och mikroklimat . Områden i botten av en kulle är benägna att samla vatten och utveckla frost fickor under kallt väder . För att göra det bästa av din bevattning , märka när vattenbassänger och där kan du vidarekoppla det . Site växter med liknande behov vatten i nära anslutning till varandra och till vattenåtervinningsstation.
Inhemska växter

Kreosot pensel och salvia är hemma i den höga öknen men innan plantera dessa buskar , tänk på att som de flesta öken buskar och träd , de är grunt rotade . Grunda rötter hjälper växterna absorberar fukt , men kan orsaka skador på gångbanor och gräsklippare . Site buskarna i ett område från trottoaren . Välj växter som har mer blad än trä ; Detta hjälper till att förhindra elden från att spridas .

icke organiska material

Hög ökenlandskapet gör det mesta av floran men anser också välplacerade grus , stenblock , grov sand och andra medier. Icke organiska material hjälper dränering och även lägga textur till ett befintligt landskap . Addera