Upprustning för Landscaping Grants

Du kanske kan få medel för en försköning projekt på hemorten , genom bidrag görs tillgängliga för medborgerlig förbättringar . Välj en plats för att försköna , och få det att hända med lite hjälp från framsynta samhällsledare .. försköning

Många kommuner ställa medel avsatts för försköning . Utbyte av varor för volontärarbeteär ett givande sätt att ta itu med offentliga projekt utan att bryta den offentliga kassan . Förbättringar på offentliga länder projekt är billigare när besparingar kan göras i arbetskostnader . Bidragen är vanligtvis i intervallet $ 500 till $ 2500 .
Samhällsutveckling

Engagera människor i offentliga projekt bidrar till att främja engagemang för samhället . De flesta samhällsbidragkräver donationer in natura , såsom arbete , och ibland motsvarande medel . Bevis av samhällets stöd , däribland ideella föreningar och lokala företag , är ofta ett krav . Att samla stöd är en viktig del av projektplanen . Addera Kvalificerade Projekt

för kultur , kulturarv , utbildning och förvaltning av miljön är exempel på utvärdering kriterier för finansiering försköning projekt . Många landskapsbidragfokuserar på förbättringar av viktiga offentliga platser, såsom parker, boulevarder och kvartersskyltar. Klottersanering är ofta täckt . Ett konkret resultat brukar uppmuntras , i stället för att finansiera administrativa kostnader . Addera