Home & Garden >> Hem Trädgård >> Landscaping & Outdoor Building >> Däck & uteplatser >> Content

DIY Kool Deck Coatings

Kool Deck pågjutning , en produkt från Mortex Company , bildades 1962. topping håller gångbanor svalare än normalt cement under de varma sommarmånaderna. Kool däck installeras ofta som trädgårdsgångvägaroch runt pooler . Eftersom de kommer i en mängd olika färger , ibland färgen på Kool Deck bleknar eller chips . Du kan åter coat din Kool däck med Systex däck måla allt på egen hand .
Vad du behöver Omdömen Högtrycksslang
Diskmedel
Skurborste
Systex däcksfärg< br >
Paint blandare
Rollers
Målarpenslar
Instruktioner
1

Skölj däck av med högtrycksslangför att avlägsna smuts och grus .
< br > 2

skrubba Kool däck med diskmedel använder skurborsten . Ta bort smuts , fett eller peeling färg när du skrubba däck. Skölj däck av med högtrycksslangoch låt däcket torka .
3 < p > Blanda färg för en jämn färg med färgblandare . Doppa rullarna i färgen och tillämpa den på ytan av Kool Deck . Rulla måla över däck för att belägga det helt . Använd penslar för att måla alla kanter runt däcket .
4

Låt däcket torka i 48 timmar innan du går på den.

från:http://hem.98905.com/landscaping-outdoor-building/decks-patios/1012130886.html

Copyright © Hem Trädgård All rights reserved.