Hur du ansluter en Extraction Wand till en renare

Professionella Mattrengörings har en basenhet för att hålla och värme vatten och en extraktion trollspö för att fördela det extraherade vattnet . Vissa tillverkare har specifika utvinning trollstavar , och andra använder en vanlig trollstav universellt för många mattvättmaskin varumärken . Se till staven är kompatibel med mattvättmaskinen innan du försöker ansluta extraktionen stav. Instruktioner
1

Stäng mattvättmaskinen och koppla ur den från eluttaget .
2

Fäst trollspö till slangen ansluten till fläkten . Staven kommer att glida in i slangen , ungefär som en effektstavär ansluten till en dammsugarslang . Anslut extraktion wand lösning linje (r) till slangen lösning linjeanslutningen. Lösningen linjen på utvinning trollspö kommer att skruva in i lösningen linjen på slangen . Addera 3

Anslut mattvättmaskinen in och slå på den. Tryck in avtryckaren på staven för att ta bort luft från lösningslinjen. Addera