Home & Garden >> Hem Trädgård >> Housekeeping >> Rengöringsapparater >> Content

Så att ta isär den Naturens luftrenare

Luftrenare , såsom naturens luftreningssystem , ta bort luftföroreningar inomhus genom att rikta och attrahera de smutsiga joner i luften . Enligt Environmental Protection Agency , föroreningar varierar från förbränningsprodukter att flyktiga organiska föreningar . Luftrenare samla joner och håll dem på maskinens filterplatta. För att hålla luftrenare arbetar med maximal effektivitet , ta maskinen isär och rengör den regelbundet . Detta är vad du behöver
stjärnskruvmejsel
Visa fler Instruktioner
1

Stäng av Naturens luftrenare och koppla bort den från strömkällan .
2

Lokalisera de platta , filterplattorpå baksidan och insidan av enheten . Ta varje platta handtag och skjut filtren från luftenheten , en i taget. Skjut plattorna rakt ut från enheten . Vissa modeller har pilar tryckt på kanterna i stället för handtag . Böj eller vrid filtren . Addera 3

Skruva av grillplattan som täcker fläkten . Ta bort alla fyra skruvar och ställ skruvarna åt sidan så att du inte tappar dem . Addera

från:http://hem.98905.com/housekeeping/cleaning-appliances/1012016657.html

Copyright © Hem Trädgård All rights reserved.