Hur man kan stoppa min Brandvarnaren piper När jag bort batteriet

Brandvarnare är ett system för tidig varning som syftar till att göra dig uppmärksam på eventuell förekomst av en villabrand . Byt batterier varje halvår , och kontrollera utrustningen en gång i månaden för att säkerställa korrekt funktion. En larmsignal betyder att det finns ett problem med enheten , vilket vanligtvis är en död eller döende batteri. Batteriet är nödvändig för korrekt funktion . Ta bort batteriet stoppar inte pipa på de flesta enheter . Stoppa pipande kräver tömning av systemet .
Vad du behöver Homeutbytesbatterier
Instruktioner sälja 1

Koppla varje brandvarnare från vägg- eller takfästen och koppla ledningarna .
2

Ta ut batterierna ur varje enhet och tryck ner knappen "Test" tills pipande stannar. Genom att trycka ned knappen utsläpp resterande el i enheten .
3

Sätt i nya batterier i enheterna .
4

Anslut alla elektriska ledningar och montera enheterna på vägg eller tak . En grön lampa kommer att visas på enheten anger att den fungerar korrekt . Byt ut enheten om den pipande fortsätter .