Home & Garden >> Hem Trädgård >> Home Safety >> Rökdetektorer >> Content

Livslängd av rökdetektorer

En bra brandvarnare är alltid det första och bästa försvar mot en brand som kan uppstå i ditt hem , men även den bästa brandvarnaren inte varar för evigt . Enligt Consumer Product Safety Commission , två tredjedelar av hemma brand dödsfall inträffar i hemmen utan rökdetektorer eller inga arbets rökdetektorer .
Livslängd Home < p > Den amerikanska Fire Administration ( USFA ) säger de flesta brandvarnare har en livslängd på åtta till 10 år . När du köper en ny detektor rekommenderar USFA att du skriver inköpsdatum på insidan för att veta när du ska ändra det .
Underhåll
< p> USFA rekommenderar att batterier i brandvarnare bör bytas minst en gång om året . Hela enheten ska bytas efter åtta till 10 år .
Felfrekvens

Lite forskning har gjorts när detektorerna misslyckas . En kanadensisk studie i början av 1980 föreslog detektorerna misslyckas i en takt på 3 procent per år , oavsett ålder . En före detta tjänsteman vid larmtillverkarenPittway berättade för " New York Times" att de elektroniska komponenterna bör pågå i 30 år , men en detektor kan misslyckas när som helst . Ändra ett larm var 10 år ger en rimlig säkerhetsmarginal , sade han.

från:http://hem.98905.com/home-safety/smoke-detectors/1012130487.html

Copyright © Hem Trädgård All rights reserved.