Vad är en ANSUL System

? Ett ANSUL -systemet är en sofistikerad metod för att släcka bränder . Det finns flera typer av ANSUL system och produkter, som är var och en för användning på en viss plats eller i en viss typ av brand. Komponenter kan användas var för sig eller kombineras till det yttersta i brandsäkerhet . Funktion

Brandsläckare ta bort en av de tre viktigaste delarna som en eld behöver brinna . Dessa är bränsle , syre och värme. En brandsläckare eller ANSUL system används en agent som antingen förskjuter syret i dess omgivande eller kyler det brinnande bränslet att kväva bränder på ett effektivt sätt . Koldioxid används ofta och är en kvävande material .
Betydelse

Den viktigaste funktionen för ett ANSUL -systemet är att rädda liv och egendom från brand och från brandrelaterade dödsfall t.ex. genom kvävning , vilket kan erhållas när du installerar rätt system som passar dina behov i hemmet eller på arbetsplatsen .
funktioner

Ett ANSUL -systemet i sin mest fullständiga form omfattar brand-och värmedetektorer med ett larmsystem . Syftet är att informera passagerarna att lämna lokalen innan de skadas . Den innehåller också ett system för automatisk utlösning av lämpliga kemikalier för att innehålla och kväva elden innan det orsakar omfattande skador på egendom .

Typer

Den enklaste typen av ANSUL är en bärbar brandsläckare , som du manuellt styra . Dessa finns tillgängliga för hemmabruk och i små företag som inte har mycket brännbart material . Företag med brännbara ämnen i lokalerna kan använda den stora rörsystem som doserar upp till £ 3000 . av pulver . Detta är rekommendationen för lackeringsbås , brandfarliga lagerutrymmen och tankdäck. Den typ F klass Ansul system för storkök ; dessa system direkt kemikalierna på spisar och friteringskorgar . Kontor med slutna utrymmen använder ren agent typ så det finns inga starka kemiska ångor som återstår efter det att branden är släckt . I stor skala , är ANSUL system monterade på brandbilar till brandbekämpnings användning i stora områden .

Överväganden

Var beredd i förväg för en brand att ske . Den bästa metoden för beredningen är i planering och förebyggande åtgärder , både hemma och på arbetsplatsen . I hemmet , bränder inträffar för det mesta i köket , och en handbrandsläckare som är lämplig för fettbränder bör vara i närheten . Addera