De typer av Nematode Rundmaskar

Det finns 15.000 kända arter av nematoder , eller rundmaskar . Många rund arter lägger över 200.000 ägg varje dag . Människor kan bli infekterade med spolmask genom exponering för jord . Identifiering

rundmaskar lägger ägg i jord och människor kan få i sig de rundmaskar genom att vidröra munnen med sina händer innan de tvättas . Vissa typer av rundmaskar kan komma in i människokroppen genom direkt kontakt med huden . Rundmaskar färdas genom kroppen till lungor , lever och andra vitala organ.

Pinworms

Pinworms är också kända som trikiner . Springmask är den vanligaste typen av spolmask finns i varmare klimat och påverkar barn oftast. Pinworms finnas runt ändtarmen eller i avföringen. Symptom i samband med springmask är klåda runt anus , sömnlöshet och rastlöshet .
Ascaris lumbricoides

En annan typ av Spolmask , Ascaris lumbricoides , är en stor tarm parasit. Infektion med denna typ av spolmask är vanligare i områden med tropiskt klimat och invånare med dålig hygien . Symtom på Ascaris lumbricoides infektion smärta i buken , hosta , andningssvårigheter och intestinala blockeringar . Förekomsten av många av dessa rundmaskar kan leda till lunginflammation . Addera