Programmering en Larmsystem

Larmsystem programmeras med specifika koder som ges till eller valts av användaren för att aktivera och avaktivera . Koden kan vara någonstans mellan 5-10 siffror . Ett system kan inte bara programmeras av ägaren för att förhindra manipulation och måste göras med kunskap och hjälp från det företag som övervakar systemet . Bolaget kan komma åt systemet från sin övervakning placering koden kan ändras endast när de ställa in systemet som ska programmeras .
Vad du behöver Málaga Telefon
Instruktioner
1

Ring företaget och be att få tala med en tekniker som kan hjälpa till med programmering ( bruksanvisningen kan ha detta nummer listade ) . Berätta teknikern din adress .
2

Svara teknikerns verifierings fråga att se till att du är ägaren . Frågan kan vara ett personnummer , eller en förutbestämd fråga som inrättats under tiden för installationen .
3

Följ anvisningarna från teknikern efter att ha kontrollerat identiteten . Ange den aktuella koden i systemet gränssnittet när frågade ( detta kan behöva göras två gånger ) . Ange den nya koden som ska programmeras in när teknikern frågar . Tryck på " Enter" när du är klar . Bo på linjen med teknikern och testa den nya larmkod för att säkerställa korrekt funktion .

Vorherige Seite

No