Hur gör jag Program Home Alarm PC2550

? Digital Security Controls PC 2550 hem larmsystem är en åtta - zon larmsystem . Zoner tillåta användare att aktivera larmet i vissa områden i hemmet , lämnar den inaktiva på andra områden . Larmet möjliggör också användningen av upp till 16 koder förutom huvudkoden. Detta låter ägarna tilldela en personlig kod för varje person som behöver tillgång till hemmet . När en person inte längre kräver tillgång , kan ägarna enkelt ta bort koden . Detta är vad du behöver