Home & Garden >> Hem Trädgård >> Home Safety >> Allmänt Hem Säkerhet >> Content

Hur du ändrar koden på en Schlage dörrknopp eller handtag med en Nyckel kod

Schlage elektroniska dörrsäkerhetger en extra nivå på inbrottsskydd i jämförelse med vanliga nyckellås . Många av företagets elektroniska lås kombinerar ett dörrhandtag eller knopp med ett numeriskt tangentbord . För att öppna dörren måste användarna ange en fyrsiffrig kod och drar handen eller vrida på ratten . Du kanske vill ändra din Schlage kod om du misstänker att någon har upptäckt den befintliga koden . Instruktioner
Radera befintlig kod
1

Ange koden programmering medföljer systemet . Det var tryckt , tillsammans med standardanvändarkoder, på en gul etikett på baksidan av låset .
2

Tryck på " Schlage " knappen och sedan " 2 . " Addera 3

Ange sifferkoden som du vill ta bort två gånger . Låset piper för att bekräfta raderingen .
Program Byte Code
4

Ange programmeringskod en andra gång .
5

Tryck " ; Schlage " sedan " . 1 "
6

Ange den nya koden två gånger ; låset piper för att bekräfta den nya koden
7

Testa din nya kod . ; dörren öppnas om koden programmerats framgångsrikt . Addera

från:http://hem.98905.com/home-safety/general-home-safety/1012081470.html

Copyright © Hem Trädgård All rights reserved.