Hur man beräknar Residential Duct Storlek

Kanalarbetesom är fel storlek kan orsaka onödigt buller , ökade energikostnader och lägre luftkvaliteten. Kanalsystem distribuera luft från ett element eller luftkonditioneringen under ett hem . Innan du beräknar rätt kanalstorlek , kommer individer behöver för att bestämma de nödvändiga kubikfot per minut för ett visst rum . CFM mäter mängden luft som kommer att flyttas in i rummet. En ledning limnings räknare kan sedan användas för att bestämma lämplig kanalstorlek . Detta är vad du behöver
Online kanalräknare
Måttband
Visa fler Instruktioner
1

Bestäm nödvändiga kubikfot per minut för ditt hem . Detta kan göras genom att använda den CFM räknare finns på CSGNetwork webbplats ( csgnetwork.com /airexchangecalc.html ) . Mät bredd , längd och höjd på det rum du vill lägga till kanaler till och ange dessa siffror i räknaren . Till exempel , ett rum som mäter 8 meter lång , 8 meter bred och 12 meter hög skulle kräva en CFM av 76 . När du anger beräkningar , rikta luftväxlingar bör ligga kvar på sex .
2

Öppna Standex ADP webbplats ( standexadp.com /sysdesign.php ) för att se kanalsystemet kalkylator . Addera 3

Anteckna CFM beräknas i steg 1 . Detta indikeras vilken storlek , i inches , luften ledningar ska vara i ditt hem . Observera att olika nummer ges för runda och rektangulära kanaler . Addera