Home & Garden >> Hem Trädgård >> Home Repair & Maintenance >> Hem Underhåll >> Content

Hur man använder en Bänkskiva Multi -Pure Filter Under Counter

Multi - Pure är ett välkänt och respekterat namn i vattenfiltrering, som erbjuder ett sortiment av produkter för filtrering . Multi -Pure gör vissa kol - block- filter som är avsedda att användas under diskbänken , medan andra är tillgängliga att sitta på disken och ansluta direkt till kranen via en slang . Dessa enheter är inte avsedda för under - the-counter användning , men det betyder inte att det är omöjligt . Installera en bänkskiva Multi - Rent filter under din disk kräver några grundläggande verktyg och förnödenheter , men filtret är dold när du är klar . Detta är vad du behöver
Stud finder
Borra
Bracket eller liten hylla
Anslutningsslang
Diverter ventil
Visa fler Instruktioner
1

Leta nitar längs bakväggen under vasken med hjälp av en regeldetektor . Detta kommer att hjälpa dig att hitta en stadig plats för filtret .
2

Borra ett fäste eller en liten hylla i väggen stud och ställa in bänk filtret ovanpå det .
< br > 3

Placera ett litet hål bredvid diskbänken och genom din disk genom att använda din borrmaskin för att köra en slang från kranen till filtret .
4

Anslut filtret till kranen med en anslutningsslang och omkastare , enligt Multi - Rena instruktioner . Addera

från:http://hem.98905.com/home-repair-maintenance/home-maintenance/1012013206.html

Copyright © Hem Trädgård All rights reserved.