Water Jet Säkerhet

Utrustning som som använder en stor ström av trycksatt vatten för att skära och rengöring kallas en vattenstråle . Vattenstrålar kan antingen vara rena , vattenskyddadeller slipande skärstrålar. Oavsett vilken typ av vattenstrålen , är viktig säkerheten med hjälp av denna utrustning . Tryckvatten

Tryck vatten som rinner från vattenstrålen verkar säkert , men faktum är att strömmen är tillräckligt kraftfull för att orsaka allvarlig skada om de inte hanteras på rätt sätt . Även säkerhetsfrågor uppkommer för butiker som försöker utforma sina egna vatten jet delar utan att förstå hur man kan reglera vattentrycket .
Händerna

Fabricators och Manufacturers Association rekommenderar att ett operatör av en jet maskin placera aldrig händerna i en tank medan maskinen är i drift . Planering ut jobbet i förväg är en av de bästa sätten att undvika skador .
Plankor

vattenstråle säkerhetsfrågor vanligtvis härrör från stavarna som stöd det material som skärs av strålen . Dessa lameller tenderar att bli vass och ojämn över tiden . Man måste vara försiktig när du fyller på material i och utanför spjälorna . FMA rekommenderar också gå över styrelser till skillnad lameller när du tar bort cut material .
Water Jet Kort

Behandla vatten jet skador är unika eftersom de har ovanliga egenskaper . Läkare som behandlar dessa sår måste veta exakt vilken typ av ämnen som de har att göra med för att effektivt hjälpa den skadade patienten . Vatten jet -kort finns tillgängliga för jet fräsar som listar alla de ämnen som ingår med det jobb som de utför innan skadan .

Säkerhetsföreskrifter

Övriga säkerhetsföreskrifter för vatten jets inkluderar bära skyddsglasögon , med hjälp av en lyftanordning för att flytta material på statistik , använda hörselskydd , hålla vakter på , stänga luckor och genomföra lockout /tagout procedurer när du utför underhåll på maskinen . Addera