Återställa en Ideal Standard Gas Panna

Gaspannor tillåter vattnet att värmas upp och överföras till ett hus . I händelse av att en gaspanna inte fungerar , är en enkel första lösning för återställning av gaspannan och försöker värma upp vattnet igen . För att till fullo återställa gaspanna , måste du återställa alla komponenter i gaspannan . Så länge du vet vilka komponenter som de är , återställning av gaspannan är enkel . Instruktioner
1

Återställ brännaren controller , som ligger på framsidan av gasbrännare , genom att trycka på styrenhetens manuell återställningsknapp .
2

Leta reda på höga switch tryck /temperatur , som ligger nära brännaren controller och tryck på manuella återställningsknappen på strömbrytaren för att återställa enheten . Addera 3

Leta reda på gas tryckvakter på pannans bränsle tåg , och tryck på manuell återställning knapp på båda växlarna .
4

Hitta din vatten bildskärm . Om bildskärmen har en återställningsknapp , aktivera denna strömbrytare också. I vissa fall kommer att återställa den här enheten visa att det inte finns tillräckligt med vatten i pannan . Addera