Hur man gör vattenskador Clean - up i ditt hem efter en översvämning

Flood vatten kan orsaka både synliga och dolda skador på ditt hem . Ibland är de skadliga effekterna fortsätter långt efter stormen har passerat . Farliga mikroorganismer
kan växa och frodas och orsaka hälsoproblem . Om du vet hur gör vattenskador sanering , kan du bespara dig själv och din familj från stora obehag. Home Instruktioner
1

Bli av med stående vatten . Stående vatten ger goda förutsättningar för bakterier och bakterier att växa och föröka sig . Dessa mikroorganismer kan föröka sig i porösa material såsom mattor och sedan så småningom komma upp i luften och kan andas . Detta kan utlösa allergiska reaktioner och göra dig sjuk .
2

Torka ut ditt hem och luften inuti . Använd din luftkonditionering eller de- luftfuktare för att minska fukt . Detta är det enda sättet att stoppa den allergiframkallande mikroorganismer från att växa och sprida sig. Det kommer också att begränsa spridningen av dammkvalster , som är en ledande orsak till allergier och astma. Det kan ta flera veckor för översvämning indränkt objekt att torka . Om du luktar en unken lukt, gör att mikroorganismerna växer fortfarande . De kommer alltid att vara närvarande , men de behöver fuktiga förhållanden för att kunna växa .
3

Kasta bort allt som kom i kontakt med flodvattnet . Detta är en viktig del av vattenskador sanering eftersom poster som dränkts av vattenmassorna kan utgöra en hälsofara . Särskilt om de är gjorda av absorberande material . Du kanske kan spara några objekt genom att rengöra dem , men det måste ske inom 24-48 timmar efter exponering . Om inte, då mikroorganismer kan gömma sig i dem och påverka kvaliteten på luften i ditt hem .
4

Rengör ditt hem ordentligt . Tvätta och desinficera väggar, golv , hyllor och verkställda objekt . Värme och luftkonditionering kanaler bör rengöras med desinfektionsmedel och desinfektionsmedel om de var utsatta för översvämningsvatten.