Hur jag använder en laser för att Bestäm Golv Problem

? Ojämlika golv kan vara tecken på andra problem . Det är inte svårt att lokalisera var det finns problem golv oavsett hur subtil . Om du använder en laser , kan du få skillnader på upp 1/64 av en tum . Det kräver endast användning av ett måttband , uthyrning av en laser och en pencil.Things du behöver
Laser nivå
måttband
Pencil
Tape
Visa Fler Instruktioner
1

Mät upp rummet . Hitta mittpunktenoch markera den med ett X med hjälp av tejp . Från denna plats markera varje kvadrant i fyra rutor , lokalisera centra och markera med ett X. Detta gör att du kan se förändringar i golvet i hela rummet .
2

Placera lasernivåni mitten av rummet. Nivå det . Detta görs genom att sätta nivån bubbla in i mitten av dess linjer . Detta görs genom att justera benen. Skjut lasern på varje vägg och markera den platsen med pennan . Detta ger dig en definierad plats . Addera 3

Flytta nivån till var och en av de andra Xs och nivå det . Skjut lasern på väggen . Markera den platsen . Se till att det sker på 90 - graders vinkel . Du vill inte gå in på de andra varumärkena .
4

Mät varje blyertsmarkeringen . Detta gör att du kan se var varje sektion av golvet vilar . Den berättar också om du har lösa problem . Om du har områden som är mer än en tum över eller under ett annat område , måste du kontakta en entreprenör , eftersom det kan finnas ett problem med din foundation . Addera