Främsta orsakerna till en källare

När bostäder börjar ålder , en av de första saker att gå är det vattentäta systemet . Även i bostäder som inte är särskilt gammal , kan problem uppstå som orsakar våta källare och orsakerna varierar . En fuktig källare måste åtgärdas omgående . Oavsett hur allvarlig den är , kommer problemet bara att förvärras . En fuktig källare kan leda till mögel och med skada husgrunden . Läckor

I många hem , en orsak till en fuktig källare läcker . Golv eller väggar kan både läcka . Detta är speciellt fallet med äldre hus. Ytvatten kan köra ner grundmurar . En indikation på att orsaken till fuktig källare finns en läcka är att det kommer att bli allt mer blöt efter en regnskur .
Avlopp Vatten

En fuktig källare kan orsakas av backup av stormen avlopp vatten i grunden avloppet . Resultatet kan ofta orsaka hälsorisker , från bakterier och mögel , samt nuvarande dyra kostnader för korrekt professionell rengöring . När avlopp vatten backar upp i hem stiftelse drain , betyder det att hemmet är ansluten till det kommunala avloppsnätet . Om den inte är ansluten , detta är inte orsaken till en fuktig källare . Addera Kondens

Kondens är en relativt vanlig orsak till en fuktig källare , särskilt under sommaren . När den varma luften kyls ned , det måste släppa ut fukt . I källaren , uppstår kondens när det fuktig och varm luft kommer i kontakt med den svala källarväggar . Droppar kan forma , skapa rätt miljö för en fuktig eller våt källare .
Flood

En naturkatastrof , till exempel en översvämning kan orsaka en fuktig källare . Beroende på svårighetsgraden av översvämning , kan detta vara 2-3 inches vatten eller det kan vara flera meter vatten. När en källare har skadats av översvämning vatten , kommer det att ta tid , pengar och energi för att återställa den. Addera