Korrekt installation av Residential Floor Framing Anchors

trä - inramade hus i områden som är utsatta för jordbävningar behöver ytterligare förstärkning för att säkerställa strukturell integritet under ogynnsamma förhållanden . En kritisk förstärkning installerar inramning ankare för att säkra hemmets träbjälklag till trä tröskelplåt som är bultad till stiftelsen . Framing ankare är rätvinkliga stålplattor ca 4,5 inches lång , med hål . Korrekt installation innebär rätt avstånd och fastsättning . Detta är vad du behöver
Framing ankare
8 - öre vanliga spikar , 1,5 inches lång
Hammer ruler
Visa fler Instruktioner
1

Place en inramning ankare vertikalt där en golvregel går med kanten reglar . Spika den på plats , med hjälp av ett dussin 8 - penny spikar eller så många naglar som det finns hål i utformningen ankare. Nail genom alla hålen. Hoppa inte över någon . Installera en inramning ankare på varje regel . Det spelar ingen roll om du installerar till höger eller vänster sida av reglar .
2

Fäst kanten reglar till tröskelplåten. Placera inramning ankare horisontellt längs kanten reglar . Space dem så du har en inramning ankare i varannan våning regel bay . Nail varje ankare till kanten reglar och tröskelplåt . Addera 3

Anslut tröskelplåt och fälgen reglar som löper parallellt med golvbjälkarna . Placera inramning ankare horisontellt längs kanten reglar , placerade 32 inches isär . Spika dem till kanten reglar och tröskelplåt . Addera

Nästa artikel

No