Felsökning Kenmore Elite Ice Maker Infraröd sensor

Kenmore Elite kylskåp har en automatisk ismaskin med en infraröd sensor som övervakar isen nivån i soptunnan. Om isen bin blir för full , erkänner sensorn att ingen ytterligare is behövs och automatiskt stänger av ismaskin tills tillräckligt med is dispens att mer is behövs. Om det finns problem med ismaskin , kan en del felsökning av den infraröda sensorn visa sig användbart . Detta är vad du behöver
Ren trasa ( s)
Visa fler Instruktioner
1

Kontrollera att ismaskinen slås på om ingen eller lite is i isen bin och ingen is produceras ; sensorn fungerar inte om ismaskinen inte är påslagen . Om ismaskin var avstängd, slå på strömbrytaren på "On " och låta 12 till 24 timmar för is produktionen för att nå normala nivåer .
2

Tryck ner på isen bin spaken eller lyfta upp på isen korgen för att frigöra korgen om den är full av is och sensorn blinkar . Töm ut en del av isen och ersätta isbelhållare ordentligt i frysen . Addera 3

Torka av sensorn med en ren , fuktig trasa om frost eller annat skräp eller rester täcker sensorn ljus och isen bin fungerar inte korrekt . Sensorn är placerad på vänster sida av frysen. Torka sensorn med en trasa och vrid ismaskin " On " och sedan " Av" för att återställa
4

Stäng kylskåpsdörren ordentligt för isproduktionen att återupptas . ; ismaskinen fungerar inte med dörren öppen . Addera