Så ändrar Kylskåp kondensorer

är Ditt hem kylskåp sammansatt av otaliga interna komponenter . Man hittade på alla kylskåp - och ett kylskåpet inte kan vara utan - är kondensorn fläkten som kyler avdunstnings spolar drar värme från kylskåpet och låt det förbli sval . Om du hör ett högt surrande ljud som kommer från baksidan av kylskåpet , är kondensorn förmodligen trasig och behöver bytas ut . Detta är vad du behöver
stjärnskruvmejsel
Visa fler Instruktioner
1

dra ur kylskåp från strömkällan . Flytta bort från väggen så att du har tillgång till panelen på undersidan av baksidan av kylskåpet .
2

Ta bort alla skruvar som håller panelen på plats och ta bort panelen för att hitta en stor metall box som täcker kondensoranordningen . Addera 3

Ta ut skruvarna på lådan , ta sedan bort lådan för att exponera kondensor fläkt och motorenheten .
4

Koppla ledningarna körs till hamnarna i kondensoranordningen .
5

Ta ut skruvarna på kondensoranordningen och ta bort enheten .
6

Montera en ny kondensoraggregatet i den gamla plats , efter att se till att den är kompatibel med din särskilt märke av kylskåpet .
7

tillbaka skruvarna och anslut kablarna till portarna på enheten .
8

Byt ut metallådaoch skruvar . Sätt tillbaka locket och skruvar . Addera